Tag: cobra kai season 4 episode 6

‘Cobra Kai’ Recap: Season 4, Episode 6 “Kicks Get Chicks”

In this episode of Cobra Kai, the All Valley tournament board changes

Julia Julia