Tag: cobra kai season 4 episode 1

‘Cobra Kai’ Recap: Season 4, Episode 1 “Let’s Begin”

In the season 4 premiere of Cobra Kai, Johnny and Daniel begin to put aside their differences and team up. However, their teaching styles...