Tag: cobra kai season 4 episode 2

‘Cobra Kai’ Recap: Season 4, Episode 2 “First Learn Stand”

In this episode of Cobra Kai, Johnny and Daniel teach each other

Julia Julia